Anouck er født 04.03.2019. Fargen er: Brunskilpaddetigret og hvit. Hun ble HCM sjekket med ultralyd hos Katarina Storli, i november 2020, uten anmerkninger.
Pkd normal, mars 2022, også sjekket hos Katarina Storli.