Anouck er født 04.03.2019. Fargen er: Brunskilpaddetigret og tigret. Hun ble HCM sjekket med ultralyd hos Katarina Storli, i november 2020, uten anmerkninger.